Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na podany adres e-mail wysłaliśmy wiadomość weryfikacyjną.
E-Sklep Holiday online Pogoda Live Holiday Park & Resort

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Gościa w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z pobytem w Ośrodku, jest spółka HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Śremie (ul. Fryderyka Chopina 1J, 63-100 Śrem), powiat ŚREMSKI, województwo WIELKOPOLSKIE, NIP: 7851800879, REGON: 363484979, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000596565 (w skrócie Holiday Park & Resort) z którym Gość może się skontaktować: pisemnie na w/w adres siedziby spółki, telefonicznie oraz mailowo pod adresem: [email protected].

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Gości prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

3. Holiday Park & Resort uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Gościa w celu:
a. prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1b RODO),
b. windykacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1f RODO),
c. rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort, jakim jest obsługa procesu reklamacyjnego (art. 6 ust. 1f RODO),
d. reklamy produktów i usług – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO),
e. archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),
f. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w naszych obiektach poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Holiday Park & Resort powierza przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom związanym z nim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym: obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

5. Dane osobowe Odbiorców będą przechowywane przez okres rezerwacji, a także pobytu w Ośrodku, a następnie przez okres 6 lat od momentu zakończenia pobytu. Holiday Park & Resort przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli Odbiorca zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

6. Gość ma prawo:
a. dostępu do podanych w związku z pobytem danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Holiday Park & Resort przekazanych mu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Odbiorca ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Gość ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort. W szczególności Gościowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Podanie danych osobowych przez Gościa ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do skorzystania z pobytu oraz realizacji postanowień Regulaminu.

9. Dane osobowe Gości nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Holiday Park & Resort, w tym profilowaniu.

Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem